Buhalterinės apskaitos tvarkymas

 • Pardavimo sąskaitų faktūrų išrašymas ir suvedimas į apskaitą
 • Pirkimo sąskaitų faktūrų suvedimas į apskaitą
 • Bankų ir kasos dokumentų registravimas apskaitoje
 • Pirkėjų, tiekėjų skolų apskaita
 • Bankinių pavedimų formavimas
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Atsargų apskaita
 • Personalo apskaita (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų rengimas)
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kt. apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje
 • Deklaracijų paruošimas ir pateikimas VMI, SODRAI, STATISTIKAI
 • Ataskaitos vadovybei
 • Metinės finansinės atskaitomybės paruošimas
 • Kliento interesų atstovavimas patikrinimų metu
 • Klientų konsultacijos mokesčių ir apskaitos klausimais