Kitos paslaugos

  • Administracinių darbų atlikimas
  • Nuomos, panaudos sutarčių ruošimas
  • Direktoriaus įsakymų ruošimas